اخبار > مسابقات ورزشی دانشجویان دختر برگزار شدشنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٢ :: ٢٣:٣٢

مسابقات ورزشی دانشجویان دختر برگزار شد

به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه، این مسابقات در سراهای دانشجویی دختران برگزار شد

مسابقات ورزشی دانشجویان دختر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به مناسبت هفته سراهای دانشجویی و به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه، مسابقات ورزشی در رشته های پرش و پرتاب توپ در سبد، در سراهای دانشجویی دختران برگزار شد.

در پایان این مسابقات، جوایزی به نفرات برتر اهدا شد.