دکتر بهادر کرمی 

رشته:  شیمی آلی

مرتبه علمی: استاد تمام

شماره تماس: 07431001000

رایانامه: karami@yu.ac.ir