قوانین و آیین‌نامه‌ها

1_ آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

دانلود کنید

2_ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء

دانلود کنید

3_ مقررات هیأت ممیزه(پیوست آئین نامه ارتقاء)

دانلود کنید

                                                                                

4_ شناسنامه علمی(پیوست آیین نامه ارتقاء)

دانلود کنید

5- راهنمای آیین نامه ارتقاء مرتبه

دانلود کنید