صورتجلسه نهمین نشست هیات امنای دانشگاه یاسوج مورخ 97/05/13

 

صورتجلسه نهمین نشست هیات امنای دانشگاه یاسوج مورخ 97/05/13