ردیف لیست فرمها
1

 

فرم الف(مخصوص مدرسان حق التدریس)

 

2

                 

 شیوه نامه صلاحیت تدریس مدرسین مدعو دانشگاه یاسوج   

             

3

 

فرم صلاحیت تدریس(مدرسین مدعو)

 

4

 

 

قرارداد حق التدریس مدرسان مدعو