افراد و اشخاص


دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کهگیلویه و بویر احمد 


دکتر صاحب سروش فر

شماره تماس: 07431001030

...............................................................................................................................................................

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (دانشگاه و استان):

 

آقای ستار آبروان

شماره تماس: 07431001033