ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی
1400/12/24
ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی

ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی

فراخوان ثبت‌نام ‌دوره‌های زبان
1400/03/24
برای ثبت نام دوره موردنظر از منوی بالا , قسمت ثبت نام اقدام نمایید

فراخوان ثبت‌نام ‌دوره‌های زبان

دوره مکالمه انگلیسی ویژه دانشجویان ورودی 1399
1399/12/03
این دوره مربوط به دانشجویان با معدل بالا میباشد.

دوره مکالمه انگلیسی ویژه دانشجویان ورودی 1399

ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی
1400/12/24
ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی

ثبت‌نام دوره آمادگی آزمون بسندگی زبان انگلیسی

فراخوان ثبت‌نام ‌دوره‌های زبان
1400/03/24
برای ثبت نام دوره موردنظر از منوی بالا , قسمت ثبت نام اقدام نمایید

فراخوان ثبت‌نام ‌دوره‌های زبان

دوره مکالمه انگلیسی ویژه دانشجویان ورودی 1399
1399/12/03
این دوره مربوط به دانشجویان با معدل بالا میباشد.

دوره مکالمه انگلیسی ویژه دانشجویان ورودی 1399

access deny
دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

آزمون بسندگی زبان دکتری
کارگاه آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه شیمی
کارگاه آموزش مقدماتی بورس و سرمایه گذاری در آن
آموزش نقاشی ویژه سنین 9-12 سال
آموزش زبان فرانسه
آموزش نرم افزار Solidworks