صورت‌جلسه دهمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه مورخ 98/04/13