اعضا

 

 

اعضای هیأت امنا (حقوقی و حقیقی):      

1- آقای دكترمحمدعلی زلفی گل- وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا؛

2- آقای دكتر محمد سلیمانی   رئیس محترم مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه؛

3- آقای دکتر بهادرکرمی - سرپرست محترم دانشگاه و دبير هيأت امنا؛

4- آقای دکتر علی شمسی پور- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا؛

5- آقای دکتر سید علی احمدزاده- استاندار محترم استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیأت امنا؛

6- آقای مهدی روشنفکر- نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امناء؛- عضو محترم هیأت امنا؛

7- آقای دکتر امیرحسین آقاجانی – نماینده  محترم سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور؛

8- حجه الاسلام و المسلمین آقای سید محمد موحد- نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امنا؛

9 -  آقای دکتر سید ناصر حسینی- نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امناء؛

10- آقای دکتر بیژن عباسی- عضو محترم هیأت امناء؛

11-آقای دکتراردوان ارژنگ، عضو محترم هیأت امناء؛