اخبار > ضدعفونی کردن خوابگاه های دانشجویی،سلف سرویس غذا، اماکن ورزشی و عمومی دانشگاه در حال انجام استسه شنبه ٦ اسفند ١٣٩٨ :: ١٣:١٤

ضدعفونی کردن خوابگاه های دانشجویی،سلف سرویس غذا، اماکن ورزشی و عمومی دانشگاه در حال انجام است

پس از شیوع ویروس کرونا، یکی از مواردی که در کمیته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه مطرح شد، ضدعفونی کردن خوابگاه ها، سلف سرویس غذا، اماکن عمومی و ورزشی است.

ضدعفونی کردن خوابگاه های دانشجویی،سلف سرویس غذا، اماکن ورزشی و عمومی دانشگاه در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از شیوع ویروس کرونا، یکی از مواردی که در کمیته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه مطرح شد، ضدعفونی کردن خوابگاه ها، سلف سرویس غذا، اماکن عمومی و ورزشی است که به همت مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی و همکاری معاونت فرهنگی و  دانشجویی دانشگاه این امر در حال انجام است.