اخبار > اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400شنبه ٨ خرداد ١٤٠٠ :: ١١:٣٥

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

دانشگاه یاسوج در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر " آئین نامه شماره 77948/21 مورخ 05/05/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و ابلاغیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 اقدام به پذیرش دانشجو (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطلاعیه، می نماید.

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه و فرم های لازم کلیک نمایید.