اخبار > اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص حذف نیمسال 3982چهارشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٩ :: ١٣:٣٩

اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص حذف نیمسال 3982

در اجرای مصوبه شورای آموزشی دانشگاه یاسوج، نحوه حذف نیمسال یا حذف دروس نیمسال 3982 اعلام شد.

اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص حذف نیمسال 3982