چهارشنبه ٢ شهريور ١٤٠١ :: ٠٩:٣٧

اطلاعیه شماره 4 - تمدید درخواست خوابگاه درمهرماه 1401

کلیه ی دانشجویان متقاضی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه یاسوج که تاکنون موفق به ثبت درخواست خوابگاه نشده اند سریعا از طریق سامانه گلستان اقدام کنند

اطلاعیه شماره 4 - تمدید درخواست خوابگاه درمهرماه 1401

 به اطلاع  کلیه ی دانشجویان متقاضی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه یاسوج که تاکنون موفق به ثبت درخواست خوابگاه نشده اند می رساند،  از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/2 لغایت روز جمعه مورخ 1401/06/4 از طریق سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و به دانشجویان بدهکار و دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند، در مهر ماه خوابگاه تعلق نمی گیرد.

*در ضمن تاریخ و نحوه ثبت نام گروهی در اطلاعیه های بعدی از طریق همین سایت اعلام می گردد.

مسیر راهنمای درخواست خوابگاه در سامانه گلستان :

دانشجوییخوابگاهاطلاعات و درخواست هادرخواست خوابگاه

 

معاونت دانشجویی دانشگاه یاسوج