اخبار > کتابچه سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کروناچهارشنبه ١٦ تير ١٤٠٠ :: ١٠:٠٨

کتابچه سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کرونا

در راستای مقابله با همه گیری کرونا، فرهنگ سازی و آموزش، سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشورتدوین شد

کتابچه سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کرونا

با توجه به شیوع موج پنجم کرونا و ظهور دلتا ویروس کرونا، که نسخه پر شدت از نظر انتقال و ابتلا محسوب می شود، رعایت پروتکل ها و روال های بهداشتی، از جمله استفاده از ماسک ، عدم حضور در جمع ها، علی الخصوص جمع های خانوادگی، انواع مراسم ها و همچنین ساده انگاری، سهل انگاری و بی توجهی در قبال پدیده ای با عنوان پاندومی ویروسی بسیار موثر است.

لذا کتابچه سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کرونا می تواند راهگشا باشد .


برای دانلود کتابچه کلیک کنید.