تماس با دانشگاه

 

 

شماره های مستقیم و داخلی تعدادی از واحدهای اصلی دانشگاه به صورت زیر است.. ضمناً برای ارتباط با واحدهای زیر مجموعه هر واحد با آن واحد و یا تلفن خانه تماس بگیرید.  پیش شماره (کد) شهرستان یاسوج 074 می باشد.

 

       جهت مشاهده لیست شماره ها اینجا کلیک کنید.

 

آدرس دانشگاه : یاسوج -خیابان پاسداران - ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه:pr@yu.ac.ir

شماره تماس:31000-074

کد پستی :74934-75918

کد اقتصادی :411414663481

شناسه ملی دانشگاه: 14003404182

 

لیست تلفن های حوزه ریاست

واحد

داخلی

تلفن مستقیم

فاکس

مسئول فعلی

ریاست دانشگاه

1000

31001000

 

دکتر عریان

مدیر حوزه ریاست

1002

31001002

 

آقای موسوی

مدیر حراست

1011

31001011

 

دکتر باقری

مدیر سنجش

1030

31001030

 

دکتر صدقی اصل

 

لیست تلفنهای امور حقوقی دانشگاه

مدیر امور حقوقی

1260

31001260

 

دکتر بهمن پوری

 

 

                                                                لیست تلفن های دفتر نهاد رهبری

مسئول نهاد رهبری

1051

31001051

 

حاج آقا مقدم

 

مرکز فناوری اطلاعات

 

 

 

 

مدیر فناوری اطلاعات

1110

31001110

 

دکتر نیکوکار

مدیر طرح عمرانی

1121

31001121

 

دکتر غلامی

مدیر طرح برنامه و بودجه

1130

31001130

 


 

لیست تلفنهای معاونت اداری مالی

معاون مالی-اداری

1201

31001201

 

دکتر شفایی پور

مدیر امور اداری

1210

31001210

 

آقای رحیمی

مدیر امور مالی

1220

31001220

 

آقای نجفی

مدیر تدارکات

1240

31001240

 

آقای روان سالار

مدیر امور عمومی

1250

31001250

 

آقای ارشدی

             

لیست تلفن های معاونت آموزشی

معاون آموزشی

1301

31001301

 

دکتر نیک نژاد

مدیر برنامه ریزی آموزشی

1330

31001330

 

دکتر نوری پور

مدیر تحصیلات تکمیلی

1310

31001310

 

دکتر ظهوری

مدیر امور آموزش

1321

31001321

 

اقای باقری

 

 

لیست تلفنهای معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

1401

31001401

 

دکتر کریمی

مدیر امور پژوهشی

1402

31001402

 

دکتر واثقی

مدیر امور آزمایشگاهها

1412

31001412

 

دکتر مددی

مدیر کتابخانه

1420

31001420

 

دکتر کاظمی

مدیر مرکز رشد

1440

31001440

 

دکتر پورانفرد

لیست تلفنهای معاونت فرهنگی دانشجویی

معاون فرهنگی

1501

31001501

 

دکتر مرادی

مدیر امور فرهنگی

1502

31001502

 


مدیر امور دانشجویی

1503

31001503

 

آقای یزدانپناه

مدیر مرکز مشاوره

1561

31001561

 

دکتر تقوائی

مدیر شاهد و ایثارگر

1571

31001571

 

دکتر عزیزپور

 

لیست تلفنهای دانشکده علوم انسانی

ریاست

3001

31003001

 

دکتر نیکداراصل

 

لیست تلفن های دانشکده علوم پایه

ریاست

4001

31004001

 

دکتر خرداد

 

لیست تلفنهای دانشکده مهندسی

ریاست

5001

31005001

 

دکتر گودرزی

 

لیست تلفنهای دانشکده کشاورزی

ریاست

6001

31006001

 

دکتر کرمی