Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         فرم درخواست اعضای هیات علمی در همایش های درون کشوری                    93/06/24
2     دانلود         فرم درخواست اعضای هیات علمی در همایش های برون کشوری                    93/06/24
3     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های درون کشوری                    93/06/24
4     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های برون کشوری                    93/06/24