آموزش و تحقیق مجموعه فعالیتهای نظام‌مند و روش مدار است که مهمترین نقش را در تولید علم و فناوری و دستیابی به توسعه همه جانبه را بر عهده دارد و در بین فرایند آموزش با بهره گیری از روشها و راه های موثر بعنوان مهمترین عامل در توسعه، نقش تعیین کننده دارد. در هزاره سوم و در عصر انفجار اطلاعات، رشد همه جانبه اطلاعات، توسعه علوم و پیشرفتهای صنعتی در عرصه فناوری ایجاب می‌نمایید که شیوه های آموزشی نیز همگام و متناسب با آن متحول شده تا بتواند پاسخی کاربردی و مناسب به نیازهای موجود ارائه دهد در این میان مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و با رويكرد افزايش تنوع ورودي به تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد می پردازد.

آموزش‌های آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شود. رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است که مورد نياز بخش‌هاي گوناگون جامعه نظير سازمانها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش‌هاي مورد نياز کليه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت ديگر  عرصه آموزشهای آزاد، تنها عرصه‌اي از کسب آموزشهاي عالي در کشور است که نه تنها به دور از موانعي نظير کنکور دسترسي همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي‌نمايد بلکه بدون تقيد به سرفصلهاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصلهايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش عالي دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.

در این راستا مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه یاسوج ، آمادگی برگزاری، دوره‌هاي کوتاه مدت، سمينارها و کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف فني و مهندسي، کشاورزی، كامپيوتر، علوم پایه و علوم انسانی همچنين در زمينه‌هاي زبانهاي خارجي و غیره را در دانشگاه یاسوج و در محل كارخانه‌ها و شركت‌هاي متقاضي دارد و در پايان هردوره به شركت كنندگان، گواهي نامه معتبر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قابل ترجمه اعطا مي نمايد.

قوانین مرکز آموزشهای تخصصی آزاد و مجازی دانشگاه یاسوج 

 

   دانلود : اساس‌نامه_مرکز.pdf           حجم فایل 184 KB
   دانلود : شیوه نامه برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : فرآیند اعطای مجوز دوره های آموزشی آزاد.pdf           حجم فایل 89 KB