آیین نامه ها :

   دانلود : فصل_پنجم_محاسبات_(اموال_دولتی).pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : کتاب_مستندسازی_اموال_غیرمنقول.pdf           حجم فایل 13818 KB
   دانلود : گواهی_بند_دال_5.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : گواهی_بند_دال_4.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود : گواهی_بند_دال_3.pdf           حجم فایل 446 KB
   دانلود : گواهی_بند_دال_2.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : گواهی_بند_دال_1.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود : شیوه_نامه_مستند_سازی_اموال_غیرمنقول.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : شیوه_نامه_رسیدگی_به_تبصره_8_ماده_69.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : شیوه_نامه_تغییر_بهره_بردار_اراضی_و_املاک.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : بخشنامه_کارگروه_مستندسازی_اموال_غیرمنقول.pdf           حجم فایل 2234 KB
   دانلود : آئین_نامه_اموال_غیر_منقول.pdf           حجم فایل 9323 KB
   دانلود : استهلاک_اموال_منقول_و_غیرمنقول.pdf           حجم فایل 214 KB