1- آیین نامه اموال دولتی 2- بخشنامه اموال در حکم مصرفی 3-نظام نوین اموال دولتی 4- استهلاک اموال 5- پیوست 2، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه یاسوج

   دانلود : پیوست_اموال،_آیین_نامه_معاملاتی_دانشگاه.pdf           حجم فایل 2936 KB
   دانلود : استهلاک_اموال.rar           حجم فایل 590 KB
   دانلود : نظام_نوین_اموال_دولتی.pdf           حجم فایل 280 KB
   دانلود : بخشنامه_اموال_در_حکم_مصرفی.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : آیین_نامه_اموال_دولتی.pdf           حجم فایل 489 KB