نام و نام خانوادگی: علی مرادی

سمت: معاون اداری و مالی

تحصیلات: دکتری مهندسی کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: amoradi@yu.ac.ir

شماره تماس : 07431001200

رزومه