شرح وظایف دبیرخانه مرکزی دانشگاه : 

  • دریافت و ارسال نامه‌ها و مکاتبات اداری واحدهای دانشگاه به صورت دستی یا الکترونیکی
  • ثبت نامه‌های ارسالی و دریافتی از طریق سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه
  • ارسال و دریافت نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه از طریق سامانه erp
  • ثبت پیام‌های ارسالی به صورت اطلاعیه از طریق اتوماسیون اداری (خبرنامه و اطلاعات)
  • پاسخگویی به ارباب رجوع در مورد پیگیری نامه‌های اداری
  • تایپ نامه‌های اداری حوزه معاونت اداری و مالی
  • بایگانی اسناد
  • اسکن پرونده‌های ارتقاء مرتبه اعضای هیات‌علمی جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه 
  • ارائه گزارشات