اخبار > اطلاعیه جهت ثبت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگريکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ :: ٠٩:٥٨

اطلاعیه جهت ثبت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه از دانشجویان برای ثبت اطلاعات خود دعوت کرده است.

اطلاعیه جهت ثبت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر بیست و پنج درصد و به هر نسبت ایثارگری لطفا نسبت به پر کردن فرم ضمیمه اقدام فرمایید. جهت اطلاع با شماره 09178505163 آقای خرام تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت فایل اکسل ثبت مشخصات کلیک کنید