اخبار > اطلاعیه شماره ۳ معاونت پژوهش و فناوری ( نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه)يکشنبه ٢٣ آذر ١٣٩٩ :: ١٨:٠١

اطلاعیه شماره ۳ معاونت پژوهش و فناوری ( نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه)

نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه ها، گروه و دانشکده جهت انجام پژوهش های مربوطه و ... در سال تحصیلی ۱۴۰۰_ ۱۳۹۹اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد.

اطلاعیه شماره ۳ معاونت پژوهش و فناوری  ( نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه)