اخبار > اطلاعیه شماره ۲ _ ادامه دورکاری دانشگاه از ۱۵ آذر به مدت یک هفتهجمعه ١٤ آذر ١٣٩٩ :: ١٣:١٤

اطلاعیه شماره ۲ _ ادامه دورکاری دانشگاه از ۱۵ آذر به مدت یک هفته

باتوجه اینکه از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، وضعیت قرمز برای شهرستان بویراحمد اعلام شده است، فعالیت دانشگاه از ۱۵ آذر تا پایان هفته بصورت دورکاری کامل تمدید شد .

اطلاعیه شماره ۲ _ ادامه دورکاری دانشگاه از ۱۵ آذر به مدت یک هفته