نام و نام خانوادگی: دکتر عبداله بهمن پوری

سمت: دبیر شورای مشورتی دانشگاه

تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: bahmanpouri10@yu.ac.ir