اخبار > ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمیدوشنبه ٩ تير ١٣٩٩ :: ١٣:٤٠

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی

متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن 98 و شهریور98 رشته ی مهندسی برق - زبان انگلیسی ، فیزیک ومهندسی شیمی

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی

 متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن 98 و شهریور98 رشته ی مهندسی برق ، زبان انگلیسی ، فیزیک و مهندسی شیمی جهت شرکت در کارگروه علمی، با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.

مکان برگزاری مصاحبه ها در سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس ذیل می باشد؛

یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مدیریت دانشگاه، حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب