ردیف

صنایع/ سازمان

فایل/ فرمت طرح های پیشنهادی

1

اولویت های سال 98 استان( مهلت ارسال پروپوزالها تا پایان وقت اداری مورخ 98/9/20)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

2

صنعت آبفا

طرح پیشنهادی

پروپوزال

3 صا ایران شیراز

طرح پیشنهادی

پروپوزال

4 شرکت صدرشیمی شیراز

طرح پیشنهادی

پروپوزال

5 شرکت صنایع الکترونیک شیراز

طرح پیشنهادی(پایان نامه)

پروپوزال

6 شرکت توزیع نیروی برق استان

طرح پیشنهادی

پروپوزال

7 کمیته امداد امام خمینی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

8 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

9 پژوهشگاه نیرو

طرح پیشنهادی

پروپوزال

10 وزارت نیرو

طرح پیشنهادی

پروپوزال

11 آبفای شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح پیشنهادی

پروپوزال

12  مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

طرح پیشنهادی

پروپوزال

13 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس وزارت نیرو

طرح پیشنهادی

پروپوزال

14

اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی کمیته امداد

Web: Pajohesh.emdad.ir

لیست اولویت ها
15

اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت عتف

Web: www.cissc.ir

عناوین
16 شرکت پایانه های نفتی ایران

طرح پیشنهادی

پروپوزال

17 سازمان مدیریت صنعتی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

18 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (آخرین مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 1398/6/9)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

19 شهرداری یاسوج

طرح پیشنهادی

پروپوزال

20 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

21

آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد (آخرین مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 1398/8/30)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

22

آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد (مدت تعریف پروژه به مدت یکسال)

طرح پیشنهادی(پایان نامه دانشجویی)

پروپوزال

23 شرکت مدیریت تولید برق اهواز(نیروگاه رامین)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

24 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

طرح پیشنهادی

پروپوزال

25 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

طرح پیشنهادی

پروپوزال

26 حفاظت محیط زیست استان

طرح پیشنهادی

پروپوزال

27 معاونت اجتماعی و پشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

طرح پیشنهادی

پروپوزال

28 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو

طرح پیشنهادی

پروپوزال

29 اداره کل آموزش و پرورش استان

طرح پیشنهادی

پروپوزال

30 آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد (آخرین مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 1398/10/15)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

31 طرح ملی تاپ سازمان صنعت، معدن و تجارت

طرح پیشنهادی

پروپوزال

32 معاونت محیط زیست و تنوع زیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح پیشنهادی

پروپوزال