شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
اولین استارتاپ دانشگاه یاسوج
در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...