اختراع

ظهور عملی ایده جدید است که موضوع یا محصول جدیدی که تاکنون وجود نداشته است را به وجود می آورد . پروانه ثبت اختراع به حق ویژه ای گفته می شود که به یک اختراع اعطا می گردد و برای مخترع یامالک آن حمایتی را ایجاد می نماید که تا مدت محدودی (اغلب 20 سال) ادامه می یابد. بدین معنا که اختراع بدون اجازه ی مخترع یا سازنده نمی تواند برای مقاصد تجاری ساخته، استفاده، توزیع و یا فروخته شود.

 

نوآوری

عبارت است از به هم پیوستن فناوری ها و اختراعات موجود، به منظور آفرینش محصول، فرایند یا سیستم پیشرفته تر. نوآوری به مفهوم اقتصادی آن، یعنی تجاری کردن محصول، فرایند یا سیستم پیشرفته تر و بهره برداری از آنها، زودتر از سایر رقیبان.

نوآوری وسیع تر از اختراع است. اختراع زمانی به نوآوری تبدیل می شود که در قلمرو اقتصادی به صورت کالایی تولید شده، یا فرایند های تازه و بهبود یافته، تجلی کند.

 

ابتکار

هر نوع نوآوری، تغییرات و اصلاحات مربوط به موضوع یا محصول که موجب ارتقای کیفی آن محصول یا موضوع شود،ابتکار است.

 

مالکیت فکری، مالکیت معنوی، دارائی فکری

ایجاد فکر اعم از ابداعات، اختراعات، آثار هنری، نشانه ها، نامها، تصاویر و طرح ها ی مورد استفاده در تجارت.

حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصرا استفاده نماید.

 

دانش فنی

مجموعه ای از اطلاعات صنعتی، مفید و ارزشمند که به همراه آن آگاهی ها و مهارت ها فنی و غیر فنی که در طراحی، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول و یا مواد، مورد نیاز است، وجود دارد.

 

کارآفرینی

سازماندهی تولید و اعمال شیوه های نوین و سود آور و مقابله با مخاطرات احتمالی در فعالیت های اقتصاد.

تحقیق، پژوهش

هر گونه فعالیت نظام یافته و خلاق درجهت گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات اقتصادی، علمی، فنی، اجتماعی، فرهنگی.

تحقیقات بنیادی

کاوش های اصیل و بدیع در مرز های دانش برای بسترسازی علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی.

 

تحقیقات توسعه ای

عبارت است از هرگونه تحقیق منظم مبتنی بر دانش موجود،حاصل از تحقیقات و تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده ها، وسایل، ابزار، فرآیند ها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت گیرد. با استفاده از این تحقیقات محصول موجود از لحاظ کیفی یا کمی ارتقا می نماید.

 

مرحله نیمه صنعتی

در رابطه با طرح های تحقیقاتی به مرحله ای اطلاق می شود که پس از پایان مرحله نمونه سازی به اجرا در آمده و نتایج حاصل از نمونه سازی برای ساخت تعداد محدودی از محصول به منظور کسب اطلاعات لازم جهت تولید انبوه به گرفته شود.

 

فناوری

دانش نحوه طراحی، توسعه، ساخت، و کنترل کیفیت مصنوعات

روش های مدرن برای تولید محصولات و یا انجام کارها

فناوری حاصل از ترکیب موزون مهارت ها، دانش ها ( دانش چرایی و چگونگی )، اطلاعات، سخت افزار و مدیریت، مربوط به تهیه کالا و عرضه خدمات می باشد.

 

توسعه ی فناوری

عبارت است از فرآیند خلق فناوری های نوین برای فرآورده ها، فرآیندها، نظام ها و موقعیت های بهتر یا کاملا جدید، از طریق بهره گیری فناوری کسب شده و دانش، تجربه و مهارت حاصل از آن و تلفیق این عوامل با داده ها و یا یافته های فناورانه موجود در یک کشور. در مقایسه با انتقال فناوری که عمدتا به دنبال افزایش ظرفیت های تولیدات است. معقوله توسعه فناوری عمدتا ارتقاء کیفیت و توان بهبود و ایجاد و ارتقای فناوری را دنبال می کند.

 

ایجاد فناوری

عبارت است از تبدیل ایده ها به کالاها و خدمات جدید و روش های آن و یا هرگونه نوآوری و بهبود در روش های تولیدی و خدمات موجود.

انتقال فناوری

فرایندی است که در آن یک فناوری از مبدأ به مقصد دیگری انتقال می یابد، برای تولید کالا و خدمات و نیز دستیابی به ابزار لازم جهت توسعه ابزار و روش ها فناوری مربوط، مستقل از صاحب اصلی فناوری.

اشاعه فناوری

عبارت است از گسترش کاربرد فناوری که به واسطه آن یک فناوری از طریق مجاری معین بین کاربران فناوری انتشار می یابد.

 

جذب فناوری

اگر فناوری وارداتی، در محیط مقصد، بومی سازی شده و به شکل طبیعی، توسط سازمان های متعدد و برای منظور ها­ ی مختلف مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه جذب فناوری صورت گرفته است.

 

بومی سازی فناوری

عبارت است از تغییر مناسب در فناوری وارداتی به نحوی که به لحاظ منافع و یا نتایج، با مزیت ها و نیازهای بومی تطابق بیشتری پیدا می کند.

 

جذب و بومی سازی فناوری

عبارت است از دریافت (یادگیری) بهره برداری کامل و انطباق فناوری با شریط محلی (اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و...) کشورها، با رویکرد رفع نیازمندی های بازار.

 

تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری

مراکز رشد علمی و دانشگاهی

این نوع مراکز رشد، معمولا توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاورد های واحد های فناوری های نو و جدید در زمینه های به خصوصی و تآمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور میشود، شکل می گیرد.

مراکز رشد تحقیق پایه ای

این نو از مراکز رشد به سبب شکاف موجود در اکتشافات چند رشته ای ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد انجام تحقیقات پایه ای و رشد شرکت های زایشی است. در این نوع از مراکز رشد، ایده ها در ازمایشگاه ها پرورش می یابند تا برای ارائه در عرصه اقتصادی و تولید آماده شوند.

شبکه فرشتگان کسب و کار

سازمانی است که هدف آن تسهیل ارتباط کارآفرینان با فرشتگان(کمک رسانان) کسب و کار می باشد.