فرم تعهد حسن انجام کار و اخلاق پیمانکاران

 

مشاور رئیس و مدیر کل محترم حراست دانشگاه یاسوج

با سلام و احترام


اینجانب                              پیمانکار                               با عنوان شرکت                            و با شماره قرارداد

از تاریخ                       تا تاریخ                        و با تعداد               کارگر در دانشگاه مشغول کار خواهم بود و در طول این مدت موارد ذیل را مد نظر قرار خواهم داد:


1-      کلیه کارگران قبل از مشغول به کار شدن در دانشگاه برای تشکیل پرونده به مدیریت حراست معرفی گردند.

2-      ارائه کارت شناسایی برای کارگران از طرف شرکت ضروری می باشد. ضمناً نمونه کارت در اختیار مدیریت حراست قرار گیرد.

3-      استفاده از لباس فرم یکسان و مناسب توسط عوامل و کارگران با نام و نشان شرکت الزامی است.

4-      تردد کارگران شرکت در فضای دانشگاه با توجه به مأموریت ارائه شده باشد و از ترددهای بی مورد جداً پرهیز شود.

5-      کارگران و عوامل شرکت از استعمال دخانیات در اماکن مربوط به دانشگاه جداً خودداری نمایند.

6-      وضعیت ظاهری کارگران و عوامل شرکت باید متناسب با محیط فرهنگی و دانشگاهی باشد.

7-      از استفاده وسایل غیره مجاز مانند قلیان و غیره در اطاق یا دفتر در اختیار شرکت جداً خود داری شود.

8-      سیاهه اقلام و وسایل مربوط به شرکت در ابتدای استقرار در اختیار مدیریت قرار گیرد.

9-      رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه الزامی است.

 

تاریخ و امضاء

 

 

تلفن تماس ثابت:

 

تلفن همراه: