فرم شماره 9 : پيشنهاد تاريخ برگزاري دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد    کلیک کنید

فرم شماره 12 : دعوت نامه نماينده تحصیلات تکمیلی دانشگاه   کلیک کنید

فرم شماره 14 : گزارش نماينده پژوهشی دانشگاه در جلسه دفاع از پايان نامه     کلیک کنید

فرم شماره 15 : صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد    کلیک کنید

فرم شماره 16 : مجوز تکثير و صحافي پايان نامه   کلیک کنید


فرم شماره 17: گزارش دانش ‎آموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد   کلیک کنید

فرم شماره 18: تسویه‎ حساب دانشجویان کارشناسی ارشد    کلیک کنید

فرم شماره 19: انصراف از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد    کلیک کنید

فرم شماره23: درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد    کلیک کنید 

فرم شماره 25: تقاضای انتقال دانشجویان به صورت میهمان    کلیک کنید

 

دانشجویان گرامی جهت دریافت فرم های مربوط به امور پژوهشی و پایان­نامه کارشناسی ارشد به وب سایت حوزه معاونت پژوهشی لینکhttp://res.yu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=9&&siteid=15&pageid=4212) مراجعه نمایید.