میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم(شبانه) در سال 1401 -ورودی مهرماه 1401
میزان شهریه دانشجویان نوبت دوم(شبانه) در سال 1401 (ورودی مهرماه 1401)

جدول شهریه دانشجویان شبانه در سال تحصیلی 1401-1400
جدول شهریه دانشجویان شبانه در سال تحصیلی 1401-1400

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 منتشر شد.
تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 منتشر شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان: شماره تماس گروه ها و دانشکده ها
جهت رفع مشکلات آموزشی خود با کارشناسان و مدیران گروه­های آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>