1_ آئین‎نامه آموزشی دوره‎های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید.

 

2_ آئین‎نامه قدیم آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و شیوه‎نامه اجرایی آن

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید

  

3_ آیین نامه میهمانی و انتقال

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید