هیأت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی چهارمین دوره هیات ممیزه دانشگاه یاسوج:

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

رشته

توضیحات

1

دکتر بهادر کرمی

استاد

شیمی آلی

سرپرست دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

2

دکتر حبیب الله خواجه شریفی

دانشیار

شیمی تجزیه

دبیر هیات ممیزه (نماینده وزیر)

3

دکتر عباس ظریفی

استادیار

فیزیک

معاون آموزشی دانشگاه

4

دکتر داوود الهامی فر

استاد

شیمی آلی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

5

دکتر محمد رسول آهنگران

استاد

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

6

دکتر شاهرخ جم

استاد

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شیراز(نماینده وزیر)

7

 دکتر نجف جوکار

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز (نماینده وزیر) ( رئیس کیسیون تخصصی دانشکده علوم انسانی)

8

دکتر عبدالرسول قرائتی جهرمی

استاد

فیزیک

دانشگاه پیام نور شیراز

9

دکتر علیرضا ستوده

استاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شیراز

10

دکتر حسین محمدی

استاد

جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران

11

دکتروحید نیکنام

استاد

فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه تهران

12

دکترعبدالرضا سیف

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

13

دکتر محمد رضا دلاور

استاد

مهندسی نقشه برداری

دانشگاه تهران

14

دکتر قاسم رضایی

استاد

فیزیک

دانشگاه یاسوج ( رئیس کیسیون تخصصی دانشکده علوم پایه)

15

دکتر محسن موحدی دهنوی

استاد

زراعت

دانشگاه یاسوج (رئیس کیسیون تخصصی دانشکده کشاورزی)

16

دکتر هجیر کریمی

استاد

مهندسی شیمی

دانشگاه یاسوج(رئیس کیسیون تخصصی دانشکده فنی و مهندسی)

17

دکتر رضا خرداد

استاد

فیزیک

دانشگاه یاسوج

18

دکتر حمید رضایی

دانشیار

ریاضی

دانشگاه یاسوج

19

دکتر آیت الله کرمی کالوس

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

دانشگاه یاسوج

20

دکتر علی رضا منفرد

دانشیار

گیاه پزشکی

دانشگاه یاسوج

21

دکتر محمد زمانی نژاد

دانشیار

مکانیک

دانشگاه یاسوج

22

دکتر رضا رضوانی

دانشیار

آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه یاسوج

23

دکتر تقوائی نیا

دانشیار

روانشناسی تربیتی

دانشگاه یاسوج

24

خانمآزاده براتی

-----

-----

کارشناس هیات ممیزه