يکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١ :: ١٦:٢٤

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت نام غیرحضوری تا پایان روز پنج شنبه 24 شهریورماه تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری تا پایان روز پنج شنبه 24 شهریورماه تمدید شد.

 

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1401