شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١ :: ١٦:٠٨

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401

ثبت­ نام در دو مرحله به صورت 1. ثبت ­نام اینترنتی (غیرحضوری) و 2. ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد گرفت.

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته­ شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال 1401 در دانشگاه یاسوج بدینوسیله به اطلاع می­رساند، فرایند ثبت­ نام در دو مرحله به صورت  1. ثبت ­نام اینترنتی (غیرحضوری) و 2. ثبت ­نام حضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد گرفت.


*   زمان شروع کلاس ها مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از روز شنبه 1401/07/02 می ­باشد.

*   جهت ثبتنام غیرحضوری از ساعت 08:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/06/17لغایت یکشنبه 1401/06/20با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه یاسوج نسبت به انجام فرایند ثبت نام خود اقدام نمایید.

*   جهت ثبت­ نام حضوری (پس از شروع کلاس­ها)، با همراه داشتن مدارک اعلام شده، مطابق با جدول زمانبندی مندرج در همین اطلاعیه به ساختمان مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

متن کامل اطلاعیه  دریافت فایل

فرم های 1-4   دریافت فایل

فرم مشخصات فردی  دریافت فایل

فرم پذیرش شرایط دانشگاه یاسوج   دریافت فایل

فرم معدل تا تاریخ 1400/11/30 (معدل قید شده در زمان ثبت نام ویژه دانشجویان سال آخر کارشناسی) دریافت فایل

لیست شماره تماس گروه­های آموزشی دریافت فایل