سه شنبه ٨ شهريور ١٤٠١ :: ١٤:٣٩

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1401

ثبت­ نام در دو مرحله به صورت 1. ثبت ­نام اینترنتی (غیرحضوری) و 2. ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد گرفت.

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1401

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته­ شدگان نهایی مقطع دکتری سال 1401 در دانشگاه یاسوج بدینوسیله به اطلاع می­رساند، فرایند ثبت­ نام در دو مرحله به صورت  1. ثبت ­نام اینترنتی (غیرحضوری) و 2. ثبت ­نام حضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد گرفت.


*   زمان شروع کلاس ها مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از روز شنبه 1401/07/02 می ­باشد.

*   جهت ثبتنام غیرحضوری از ساعت 08:00 روز دو­شنبه مورخ 1401/06/14 لغایت جمعه 1401/06/18 با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه یاسوج نسبت به انجام فرایند ثبت نام خود اقدام نمایید.

*   جهت ثبت­ نام حضوری (پس از شروع کلاس­ها)، با همراه داشتن مدارک اعلام شده، مطابق با جدول زمانبندی مندرج در همین اطلاعیه به ساختمان مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

متن کامل اطلاعیه  دریافت فایل

فرم الف  دریافت فایل

فرم ب  دریافت فایل

فرم مشخصات فردی  دریافت فایل

فرم پذیرش شرایط دانشگاه یاسوج   دریافت فایل

فرم معدل تا تاریخ 1400/06/31 (معدل قید شده در زمان ثبت نام) دریافت فایل

فرم معدل تا تاریخ 1400/11/30 (معدل قید شده در زمان ثبت نام)  دریافت فایل

لیست شماره تماس گروه­های آموزشی دریافت فایل