اخبار > تعطیلی فعالیت های آموزشی در دانشگاهدوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ :: ١٠:٠٨

تعطیلی فعالیت های آموزشی در دانشگاه

با توجه به مصوبه کارگروه سلامت استان و بمنظور انجام اقدامات پیشگیرانه از بیماری کرونا، فعالیت های آموزشی در دانشگاه تا پایان هفته تعطیل می باشد.

تعطیلی فعالیت های آموزشی در دانشگاه